Importanța fundației casei

Proiectarea unei case are anumite puncte extrem de importante pentru trăinicia construcţiei, pentru siguranţa celor ce vor locui în ea, în general, pentru reuşita întregii lucrări.

Un astfel de punct important, primul în planificarea unei lucrări de acest gen, este proiectarea şi turnarea fundaţiei.

Importanta fundatiei casei

Picture 1 of 1

Fundaţia unei case este partea extrem de importantă a construcţiei care se află în contact direct cu solul şi care are rolul de a susţine întreaga greutate a casei, transmiţând-o în pământ.

Pentru demararea acestei etape a lucrării sunt necesare o serie de date care vor duce la stabilirea anumitor aspecte. Se va efectua un studiu geotehnic al zonei, ce are ca scop furnizarea informaţiilor exacte legate de calitatea solului în zona în care se va construi casa, de tipul de sol şi de riscul seismic. Tot prin studiul geotehnic se va stabili limita de îngheţ din zona respectivă.

În funcţie de aceste date se va stabili exact adâncimea la care se vor efectua săpăturile pentru turnarea fundaţiei. De regulă acestea variază între 90 şi 110 centimetri, stabilindu-se astfel adâncimea fundaţiei.

La datele furnizate de studiul geotehnic se vor adăuga informaţiile legate de suprafaţa pe care se va amprenta casa, etajele pe care se va structura şi orice alt element legat de greutatea construcţiei. În funcţie de calculele efectuate se va stabili aproximativ greutatea totală pe care trebuie să o susţină fundaţia, şi se va acţiona în consecinţă, stabilindu-se grosimea pereţilor fundaţiei şi materialele care vor fi folosite pentru turnarea acesteia.

O fundaţie bună însemnă o fundaţie robustă, bine proiectată în funcţie de suprafaţa întregii clădiri, hidroizolată pentru a nu permite infiltraţii ce ar duce la deteriorarea construcţiei şi supusă unui proces de uscare finală adecvat. Pentru ca fundaţia să-şi îndeplinească funcţiile pentru care a fost turnată, continuarea lucrării de construire a casei se va demara imediat ce procesul de uscare al fundaţiei s-a încheiat. O fundaţie lăsată o perioadă lungă de timp în intemperii, nu va mai putea fi folosită ca bază pentru o construcţie.

La turnarea fundaţiei se va ţine cont de toţi paşii care se impun: trasarea fundaţiei, săparea, turnarea betonului de egalizare, montarea armăturii, turnarea tălpii fundaţiei, turnarea elevaţiei, umplerea, turnarea plăcii şi uscarea. Se vor folosi materiale de calitate şi echipe de lucrători care vor ştii cum să efectueze lucrarea, pentru a beneficia de o construcţie trainică, sigură şi conformă cu planul iniţial.


Lasă un Comentariu...

*